Камера на Живо от Центъра на Разлог

Е, браво! 50 стотинки по-скъпа вода от догодина

В Благоевград, Разлог и Банско сметките за вода ще са най-високи. Най-скъпа вода ще плащат в трите общини, защото там отпадните се пречистват.

Прогнозно 2.10 лева ще струва кубик разходвана вода там, където има и пречиствателна станция. За всички останали, които не пречистват отпадните води, цената ще е с 40 стотинки надолу или средно по 1,70 лева за кубик. Това е предложението, което предстои да бъде одобрено или не от регулатора, Комисията по енергийно и водно регулиране. Асоциацията по ВиК в Благоевград гласува предложението на ВиК-оператора до Комисията по енергийно и водно регулиране за актуализиране цената на водата на територията, обслужвана от ВиК ЕООД Благоевград. Средно с 20-30 % увеличение е предвидено в плана на водното дружество. Цената на услугата по водоподаване и отвеждане на отпадните води не е пипана от години. Областта е с от най-ниските цени за комплексна услуга по водоснабдяване и канализация за населението в страната.

„Актуализацията всъщност не е в цената на водата, като животворна течност, а в услугата по водоподаване и отвеждане на отпадните води. Оскъпяването на услугата  за крайния потребител е спестено вече втора година. На практика две години водният оператор работи и изпълнява инвестиционни планове „на кредит“. Към всяко населено място подаваме качетсвена вода, която достига в недобро качество поради остарелия водопровод. Има все още места с етернитови, железни или поцинковани тръби“, обясни директорът на ВиК Благоевград инж. Росица Димитрова.В едно с актуализация цената на водата, общинските кметове и представители на общините, членуващи във ВиК асоциацията гласуваха и инвестиционния план на водното дружество. Предвидени са инвестиции за 2 милиона. Които инвестиции са разпределени по общини, пропорционално на броя на населението и потребностите от обновяване и инвестиции във водната инфраструктура.

900 милиона са необходими, за да е инфраструктурата по водоподаване и отвеждане с необходимите качества и норми. Средства, които биха се осигурили чрез ВиК асоциацията, ако е консолидирана. Консолидираност обаче липсва заради отказа на общините Кресна и Сандански за членство в асоциацията. От собствени проходи пък ВиК може да инвестира едва 24 милиона лева. „След 8-9 месеца няма какво да ги молим и убеждаваме колегите за членство в асоциацията, тъй като ще сме загубили всякакви шансове за финансиране“, бунтува се кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов.

Източник Agencia.bg