Камера на Живо от Центъра на Разлог

„Живот отдаден на отечеството“ – поетична вечер в ОУ „Н. Парапунов”, посветена на 145 години от обесването на Васил Левски

„Живот отдаден на отечеството“

Под този надслов премина поетичната вечер в ОУ „ Н. Парапунов”, посветена на 145 години от обесването на Васил Левски.

Тя бе организирана от членовете на клуб„ Млад историк“ с ръководител г- жа Д. Джупанова и Вокална група с ръководител г-жа Л. Лачинова по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 ,,Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания,умения и компетентности (Твоят час).

Учениците развълнуваха присъстващите с емоционалното изпълнение на стихове и песни, посветени на Левски. Получиха заслужени аплодисменти за драматизацията на разказа „Апостолът в премеждие”.
Патриотичното настроение бе допълнено с мисъл на Апостола, която всеки един от присъстващите получи.

С поетичната вечер учениците показаха, че всеки българин трябва да изгради паметник на Апостола вътре в себе си, защото със своето дело и любов към отечеството той е пример, който никога
не бива да се забравя.

На публичната изява присъстваха много родители, учители и членове на други клубове и групи по проекта„ Твоят час”.