Камера на Живо от Центъра на Разлог

Забраниха риболова в резерватната зона на Национален парк „Пирин“

Със заповед на директора на Национален ПаркП “Пирин” се забранява риболовът на територията на парка в резерватната зона и в зоната с ограничено човешко въздействие.

Тези зони обхващат езерата Каркъмски, Тодорини очи, Георгийски, Типишки, Влахини, Газейски, Полежански, Бански и Рибни в парков участък Безбог, Кременски, Каменишки, Корнишки, Василашки, Десилашки, Суходолско, Горното и Средното (Брезнишки) езера.

Всички останали езера са разрешени за риболов до 30 септември съгласно Плана за управление на Национален парк Пирин, съобщиха от дирекцията на парка. Любителският риболов се разрешава само на лица, притежаващи редовни билети за риболов. Риболовът е разрешен през почивните дни и официалните празници, само през светлата част на денонощието. При еднодневен излет за лични нужди могат да се запазят до 2 кг. риба, но не повече от 8 бройки или един екземпляр по – голям от 2 кг.- не се отнася за американска пъстърва и сивен.

Заповедта е изпратена до ловно-рибарските дружества от прилежащите на парка общини – Банско, Разлог, Сандански, Кресна, Гоце Делчев, Струмяни и Симитли.
При констатиране на нарушения ще се прилагат административно – наказателните разпоредби предвидени в Закона за защитените територии, Закона за опазване на биологичното разнообразие, Закона за рибарството и аквакултурите и Плана за управление на НП „Пирин”.

Източник Blagoevgrad.eu