Камера на Живо от Центъра на Разлог

Започва почистване и дезинфекция на резервоарите и водопроводната мрежа в община Разлог

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите  абонати, че в периода от 18.05.2020 г. до 04.06.2020 г. ще бъде извършена профилактика (почистване и дезинфекция) на резервоарите  и водопроводната мрежа на населените места в община Разлог, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

Профилактиката ще бъде извършена както следва:

град Разлог

Резервоар – „23септември”

От 8:00 часа на 27.05. до 17:00 часа 29.05.2020г.

Резервоар – „Голак”

От 8:00 часа на 27.05. до 17:00 часа 29.05.2020г.

Резервоар – „Саровица”

От 8:00 часа на 27.05. до 17:00 часа 29.05.2020г.

село Баня

Резервоар – „Св.Троица”

Резервоар – село Баня

От 8:00 часа на 20.05. до 17:00 часа 21.05.2020г.село Годлево

От 8:00 часа на 01.06. до 17:00 часа 02.06.2020г.

село Бачево

От 8:00 часа на 01.06. до 17:00 часа 02.06.2020г.

село Елешница

От 8:00 часа на 03.06. до 17:00 часа 04.06.2020г.

село Добърско

От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2020г.

село Горно Драглище

От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2020г.

село Долно Драглище

От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2020г.

местност „Бетоловото”

От 8:00 часа на 03.06. до 17:00 часа 04.06.2020г.

Резервоар – „Кулиното“

/Бойков рид/

От 8:00 часа на 03.06. до 17:00 часа 04.06.2020г.

местност – „Предел”

От 8:00 часа на 22.05. до 17:00 часа 22.05.2020г.

В посочения период, горецитираните населени ще бъдат с нарушено водоподаване.

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обръща внимание на всички потребители, че водата няма да бъде годна за питейнно-битови цели приблизително едно денонощие.

Източник: blagoevgrad.eu