Камера на Живо от Центъра на Разлог

Защо времето минава така бързо, когато се забавляваме

За да стигнат до своите изводи, невролозите са провели опити с мишки и са открили специфични неврони в мозъците им, които обуславят субективното възприемане на хода на времето.

Учените са тренирали гризачите в продължение на месеци, за да могат да изчислят колко време минава между два звука, които им пускат. Мишките е трябвало да преценят дали интервалът между два тона надвишава 1,5 секунди. Гризачите са притискали муцуните си в ляв или десен отвор, за да покажат дали считат, че интервалът е по-дълъг или по-къс.

Използвайки фотометрична техника, учените са измерили сигналите, отразяващи електрическата активност на допаминергичните неврони в частта от мозъка, наречена субстанция нигра – „черното вещество“.

Известно е, че невроните обработват информацията за хода на времето. „Черното вещество“ се свързва с вътрешния часовник на човека, а нарушенията в него са в основата на болестта на Паркинсон, при която пациентите губят реална представа за времето.

Португалските учени са установили, че когато невронната активност е висока, мишките подценяват реално изминалото време. Стимулирайки невроните със светлина, екипът е констатирал недвусмислено връзката между повишената невронна активност и „ускорения“ ход на времето. И обратното – при ниска невронна дейност мишките значително са надценявали изминалото време.

Учените предричат, че в бъдеще, при подходяща мозъчна стимулация, едно пътуване със самолет от 12 часа може да ни се стори мимолетно преживяване. И обратното – при положителни емоции, каквито са празниците, отпуските и ваканциите, те могат да бъдат удължавани до безкрайност в нашите възприятия.

Източник trafficnews.bg