Камера на Живо от Центъра на Разлог

За пореден път фалшиви имейли с вируси от името на НАП

Фалшиви имейли с вируси продължават да се разпространяват от името на НАП. Такъв получихме и ние за пореден път днес.

Спам съобщенията съдържат измислена информация за промени в регламента за подаване на данъчни декларации.

Такива имейли периодично се разпространяват в мрежата и могат да създадат сериозни проблеми.

Към имейлите е прикачен zip файл с име „известие“, който съдържа вируси. Подателят на съобщенията е описан като НАП, но адресът е с японско окончание.

Текстът на фалшивите спам съобщения е:
„Уважаеми госпожи и господа,

Национална агенция по приходите (НАП) напомня за промени в регламента и периодите за подаване на декларации в НАП. Необходимо е да се запознаете с нововъведенията с цел спазване на всички срокове. Напомняме, че в случай на данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този Закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000.

Внимание!
Всички подробности касаещи изменения на регламента и сроковете ще намерите в прикачения файл.

Национална агенция за приходите.“