Камера на Живо от Центъра на Разлог

Идеи, за създаване на виртуален училищен музей, обмениха, със свои връстници в Унгария, гимназисти от РПГ „Никола Стойчев“

От 30 септември до 6 октомври 2018г., 10 ученици и 2 учители от Разложка професионална гимназия „Никола Стойчев“ взеха участие в работна среща по проект “Идентичност, мироглед, толерантност – училищните музеи като начин за споделяне на културно и етническо разнообразие на училищната общност” в рамките на програма ‘Еразмус плюс’.

Срещата се проведе в гр. Фониод, Унгария.Учениците успешно представиха и обмениха свои идеи за създаване на виртуален училищен музей с други млади хора от партньорските училища от Италия, Франция, Испания, Португалия, Словения, Полша и Унгария.

Проектът е разработен и ръководен от д-р Елена Саянова, преподавател по английски език.