Камера на Живо от Центъра на Разлог

Изключително слаб интерес в Разлог към информационна среща за европейските проекти

razlogznamena1При изключително слаб интерес в Разлог се проведе информационна среща на тема: „Актуални и предстоящи възможности за европейско финансиране“, организирана от Областен информационен център- Благоевград.

Целта на тази среща бе потенциалните бенефициенти да бъдат запознати с текущите и предстоящите възможности за безвъзмездно финансиране на проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Експертът „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ- Благоевград Янислава Вангелова запозна присъстващите с подмярка 4.1 „ Инвестиции в земеделски стопанства“ по Програма за развитие на селските райони и предстоящите възможности по ЕСИФ през 2017г.

Освен това експертите разясниха всички условия и документи, необходими за кандидатстване по процедурата. На срещата стана ясно, че приемът на документите по подмярка 4.1 приключва на 7 декември тази година и е с бюджет 237 000 000 евро.
Присъстващите бяха запознати и с предстоящите възможности през 2017 година, съгласно Индикативните годишни работни програми на всички Оперативни програми и на Програмата за развитието на селските райони, финансирани от ЕСИФ.