Камера на Живо от Центъра на Разлог

Изтипосаха имената на длъжниците в Разлог на сайта на общината и в Дирекция „Приходи“

Специален бюлетин с имената на свои длъжници качи на електронната си страница община Разлог. Същият списък е поставен на видно място и в Дирекция „Приходи“.

Целта на ръководството на общината е да подсети тези граждани и фирми, които имат неплатени такси и данъци за минал период да се издължат.

На практика с тези уведомления започва и процедура по връчване на съответните Актове за установяване на задължения. Длъжниците имат 14-дневен срок от поставяне на съобщението, което ги касае, да се явят в Дирекция „Приходи“ на общината, за да си получат актовете. Не го ли направят, документът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Поне по две уведомления се изпращат до длъжниците, преди да се пристъпи към принудително събиране на дълговете.

Източник standartnews.com