Камера на Живо от Центъра на Разлог

Историческият музей в Разлог с три спечелени проекта

Исторически музей- гр. Разлог за пореден път доказа своята активност. Разработени са проекти, с които музеят кандидатства за целево финансиране, от Министерството на културата, екипът на музея спечели чрез конкурси три проекта. Два от тях са в областта на „Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии“.

Спечелените проекти са : „Дооборудване на фондохранилища в Исторически музей – Разлог“, „Да творим в музея“ , както и „Известия на Исторически музей- Разлог т.1“ „Гордея се с постиженията и успеха, който жънем. Виждам, че посоката, в която вървим, е вярна. Тези награди показват още веднъж усилията, които Община Разлог полага, заедно с Исторически музей – Разлог, да превърнем Разлог в един притегателен културен център, уникална възможност да популяризираме неговото богато културно- исторически наследство.Целта на ръководството е да превърнем музея в още по-привлекателна и достъпна институция, да провокира желание у посетителя за повторна среща. Неслучайно, Община Разлог ще реновира и Патокова къща” – сподели кметът на Община Разлог – инж. Красимир Герчев.