Камера на Живо от Центъра на Разлог

Историята на знака @

Историята на знака @ започва още в Средновековието, когато монасите-пазители на древни знания и ръкописи преписвали и превеждали трактати…

Електронното издание „Известия науки“ изследва историята на знака @ и установява, че той е бил използван още в средновековните ръкописи. На латински предлогът „ad“, което в съвременния английски се превежда като „at“, указва принадлежност, насоченост, приближаване.

Монасите са изписвали буквата „d“ с неголяма опашка и така „ad“ много бързо се е превърнало на @.

В XV век испанските търговци използват знака @ като съкращение на мерната единица „arroba“ (приблизително 11,52 кг или 25.40 фунта), с която се измервало тегло на добитък и… вино.
През Възраждането @ се използва при означаването на цени, а по време на индустриалната революция @ се среща все по-често в счетоводните баланси.

Така „маймунското А“, заедно с $, # и % „заживява“ в клавиатурните подредби.

И ако Рей Томлинсон не бе забелязал @, щеше да стои почти непотребна и досега. Като изследовател за BBN Technology, Томлинсон е търсел символ, който да не се среща в нито едно наименование и да служи като разделител на името на потребители и името на компютъра (име – знак – място). Освен цифри и букви на неговата клавиатура 33 Teletype, имало и пунктуационни знаци, сред които и „маймунското А“. Както споделя по-късно самият Томлинсон, @ e най-подходящото решение на проблема.

Докато българите с усмивка назовават този символ „маймунско А“, както и „кльомба“ или „ет“, то за руснаците е „куче“, за корейците @ е „охлюв“, за финландците – „спяща котка“, за унгарците „червей“, а за китайците – „мишле“.

Източник jilo.bg