Камера на Живо от Центъра на Разлог

Как ще се извиняват отсъствията в училище?

medbelejkaЛичните лекари скочиха срещу идеята на просветното министерство отсъствията на учениците по болест да се извиняват с амбулаторен лист.

Като класен ръководител Миглена Вергилова невъднъж е получавала фалшиви медицински бележки от свои ученици.

А оферти за фиктивни бележки, с които учениците да извинят отсъствието си от училище, има.

За да сложи край на порочната практика, просветното министерство предложи нов начин за удостоверяване на заболяванията в училище – амбулаторен документ.

Тази идея обаче не се понрави на личните лекари. Причината е, че амбулаторният лист съдържа важни детайли за всички здравни проблеми на пациента.

Смяната на бележката с листа не се хареса и на родителите.

Джипитата виждат и друг проблем. Той е, че амбулаторният лист трябва да се подпише и връчи на пълнолетен.

Лекарите предупреждават още, че и този документ може да бъде подправен. След недоволството им, от просветното министерство правят крачка назад.

А докато се намери най-доброто решение, училищата имат свободата да избират.

Какъв ще бъде новият извинителен документ думата ще има и здравното министерство.

Източник TrafficNews.bg