Камера на Живо от Центъра на Разлог

КЗП: „Потребителите на домакински електроуреди са защитени само при навременна, вярна и разбираема информация”

За да бъдат защитени интересите на потребителите при покупка на електродомакински уреди е еднакво важно информацията за консумацията на електрическа енергия и други ресурси да бъде налична, но също така коректна и достъпно поднесена. Това заяви в Пловдив Константин Райков, член на КЗП, при посещението си на производствена лаборатория за изпитване на такъв тип продукти по покана на Асоциацията на производителите на домакински уреди в Европа (СЕСЕД).

„Потребителите ще могат да направят своя правилен избор при оптимално съотношение цена- качество само ако получат своевременно вярна, пълна, точна и разбираема информация за предлаганите за продажба електрически уреди. Въведени са единни етикети за всички продукти от един и същи вид, за да могат потребителите да получат стандартизирана информация за разхода на електрическа енергия, на вода и пр. Тези етикети осигуряват и допълнителна важна информация като например параметри на уреда или ниво на излъчван шум в режим на работа”, каза още Райков.
Той посочи, че Комисията за защита на потребителите осъществява контрол относно спазване изискванията на законодателството за етикетиране на уредите с електрическо захранване, както при пускащите на пазара такива продукти лица, така и в търговската мрежа и онлайн пространството.

Посещението на лабораторията е част от инициатива, в рамките на която на 17 октомври в зала “Рила” на София Балкан Хотел ще се състои кръгла маса на тема: „Подобряване качеството на живот и устойчиво развитие чрез иновации и енергийна ефективност при електродомакинските уреди”. Форумът е организиран от СЕСЕД България съвместно с Главна дирекция Надзор на пазара към ДАМТН и КЗП.