Камера на Живо от Центъра на Разлог

Клуб „Млад историк” отбеляза 141-а години от избухване на Априлското въстание

Членовете на клуб „Млад историк”, с ръководител г-жа Д. Джупанова, в ОУ „Н. Парапунов“, отбелязаха 141 години от избухване на Априлското въстание.

Седмокласничката Елина Левенова, с есе, напомни за подвига на априлци и призова той да бъде извор за патриотично вдъхновение и национална гордост.

Учениците Атанас Манушкин, Ивайла Манджукова, Магдалена Юрукова, Теодора Радева и Даниел Мицин рецитираха  по училищната радиоредба стихове, посветени на Родината, които всяко българско дете трябва да знае.

На междучасията звучаха песните „ Де е България”, „Хубава си, татковино” и „Хубава си, моя горо”- любими на поколения българи. По този начин учениците от клуб „ Млад историк”
показаха, че младите хора знаят и тачат миналото на своя народ.
Събитието е реализирано по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Razloginfo.com