Камера на Живо от Центъра на Разлог

Клуб „Напред в компютърния свят“, в НУ „Яне Сандански“, демонстрира умения в Paint и Word

През м.март се проведе първа представителна изява на клуб „Напред в компютърния свят“.

Тя се проведе под формата на състезание. Учениците бяха поставени в конкурентна среда, в която да покажат своите знания и практически умения за работа с информационните технологии. Темата бе „В чудния свят на прииказките“, а участниците имаха възможност да покажат своите любими приказки чрез проекти в програми Paint и Microsoft Word.

Представители от клуба – Румяна Тончева и Цветелина Полежанова взеха участие в Десетото областно състезание по Информационни технологии „Чуден свят“, което се проведе в компютърните зали на 8-мо СОУ „Арсений Костенцев“ гр. Благоевград.