Камера на Живо от Центъра на Разлог

Клуб „Приказен свят”, в НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, припомни думите на Апостола – „Дела трябват, а не думи“

Учениците от клуб „Приказен свят” с ръководител г-жа Величка Чилева  при НУ „ Св. Св. Кирил и Методий”, участващи в проект BGO5M2OP001-2.004-0004 ,,Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности -Твоят час” отбелязаха 145 години от обесването на В. Левски с различни инициативи.

Посетиха музея и се запознаха с делото на Васил Левски, рецитираха стихове посветени на Дякона, поднесоха цветя пред паметника на Апостола в центъра на града.