Камера на Живо от Центъра на Разлог

Клуб „Приятели на Рила“, в Бачево, маркира екопътеката до Джерджева скала

В седмицата на гората членовете на клуб „Приятели на Рила“, към Народно читалище „Самообразование 1928г.“ с.Бачево, ще маркират екопътеката от селото до местността Джерджева скала.

Това е едно живописно кътче, от което цялата разложка котловина се вижда като на длан. Мястото е любимо както за жителите на селото, така и за неговите гости.

Младите еколози и любители туристи, изработиха табели, които ще поставят на различни места по пътеката. Целта им е да напомнят на недобросъвестните посетители, че всички ние сме гости в гората и трябва да я пазим чиста.