Камера на Живо от Центъра на Разлог

Кметът на Кресна спря опит за злоупотреба с над 450 000 лева

Кметът на община Кресна Николай Георгиев и неговият екип предотвратиха  опит за злоупотреба с бюджетни средства в размер на 452 119,27 лв., съобщиха от общината.  Сумата надхвърля 15 % от общинския бюджет за година.
„Интер Бетон Комерс“ ЕООД (бивша ЕТ „Аделина Стил – 99 – Искра Георгиева“), с управител Васил Кузманов Георгиев се опитала да постави на колене градоначалника още при встъпването му в длъжност в началото на 2016 г. Фирмата обаче е осъдена от Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена Палата (БТПП) да заплати без право на обжалване и разноските по воденото дело в размер на 16 050,00 лева.
Според Георгиев в схемата са участвали  ЕТ „Аделина Стил – 99 – Искра Георгиева“ и бившият кмет на община Кресна Илиян Кръстев.
Дни след като става кмет, на 11.12.2015 г. Георгиев получава от ЕТ „Аделина Стил – 99 – Искра Георгиева“ молба за потвърждение на задължения по договор за новация между фирмата и община Кресна, в който общината се е задължила да погаси с нова дата задължения към  ЕТ „Аделина Стил – 99 – Искра Георгиева“ по договор с предмет „Изграждане на канализация, водопровод и благоустрояване на улици – „Струма“, „Даме Груев“ и „Малашевска“ от 09.01.2009 г. Финансовата претенция на фирмата от с.Долна Градешница е убийствена и на практика поставя кмета на колене, като тотално „обезкървяват“ и без това окаяното финансово състояние на община Кресна още в началото на неговия мандат. Към искането НЕ СА представени оригинали на договора за новация и приемо-предавателния протокол към него, а само техни ксерокопия.
След като се запознава със съдържанието на предявените претенции от ксерокопията, новият кмет възлага незабавно обстойна проверка на фактите и обстоятелствата.
Оказва се, че в община Кресна няма оригинали на представените ксерокопия на договор за новации и приемо-предавателен протокол, нито такива са били завеждани по надлежния ред в деловодството.
Няма подпис на главния счетоводител, аединствено подписът на бившия кмет Кръстев.
Също така няма договори за новации от 2012 г., нито предявени фактури от ЕТ „Аделина стил – 99 – Искра Георгиева“ за извършени строителни работи.
Въз основа на тези факти и на основание съществуващата еднозначно забрана за изменение на сключен договор по ЗОП, включително в съществуващата тогава Наредба за малки обществени поръчки, кметът Георгиев сезира всички контролни органи, включително прокуратурата и отказва да плаща.
Така се стига до дълга съдебна процедура, която съвършва със заседание от 3.01.2018 г. на Арбитражния съд при БТПП, който окончателно отхвърля иска за сумата 452 119,27 лв., представляваща дължима сума по договор за новация от 22.11.2012 г., ведно със законната лихва за забава върху претендираната сума и осъжда „Интер Бетон Комерс“ ЕООД (бивша ЕТ „Аделина Стил – 99 – Искра Георгиева“) с управител Васил Георгиев да заплати на община Кресна разноските по цялото производство. Решението на Арбитражния съд е оконачателно и задължително за страните.