Камера на Живо от Центъра на Разлог

„Коледа за всеки“ зарадва възрастни хора в Бачево

Любовта и добротата никога не са напразни, защото те благославят този, който ги получава и онзи, който ги дава.

Инициативата на Народно Читалище Самообразование село Бачево „Коледа за всеки“ и тази година зарадва възрастни хора с добра дума и малък дар, но от сърце.