Камера на Живо от Центъра на Разлог

Кратки прекъсвания на тока, заради профилактика, в Разлог и региона, за периода 03 – 07 септември

Община Разлог 

На 03.09.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Баня, Общ. Разлог: Ангел Даракчиев, Деветнадесета, извън регулация С.Баня, извън регулацията
На 03.09.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ – Баня, Общ. Разлог: местност Кривосер
На 03.09.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Бачево: 23-ти Септември, Димитър Благоев, Костадин Катранджиев, Кръстю Стойчев, Людмила Живкова, Неуточнен Адрес, Шипка

На 03.09.2018 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Годлево

На 03.09.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Елешница, Общ. Разлог: 9-ти Май, Безименна, Братя Миладинови, Варош, Васил Бельов, Васил Левски, Втора, Възраждане, Георги Димитров, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Иван Вазов, Имот 026026, Кокиче, Комсомолска, Лале, М.Долни Мин.Бани, Мечта, Минно Селище, Младост, Неуточнен Адрес, Пирин, Победа, Първа, Рила, Родопи, Трета, Тринадесета, Цар Калоян, Цар Симеон, Четвърта, Шеста

На 03.09.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Елешница, Общ. Разлог: Безименна

На 03.09.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ – Разлог: Баба Магдалена, Христо Ботев
На 03.09.2018 г. /09:00 – 12:15 ч./ – Разлог: Бела Река, Булаир, Даме Груев, Телемах Илиев, Тодор Александров, Христо Ботев, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Черна Река

На 04.09.2018 г. /09:00 – 09:20 ч.; 11:40 – 12:00 ч./ – Баня, Общ. Разлог: III, Кв. 49, IV, Кв 29, IVI-348, Кв.29, Xl, Кв.41, Ангел Даракчиев, Баненска Буна, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Имот С Пл.№813, местност Бански Път, местност Камено, местност Конещица Пи, местност Конищица, местност Почивачката, Неизвестна, Неофит Рилски, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, УПИ I-056017, М. Бански Път, УПИ XIx-610 Кв 44, Х-276 Кв.25, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Четиридесет и Шеста, Четиринадесета, Шафле Дере, Шеста, ШестнадесетаОбщина Банско 

На 03.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ На 07.09.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Кремен, Общ. Банско

На 03.09.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ – Банско: Цар Симеон

На 04.09.2018 г. /09:00 – 09:20 ч.; 11:40 – 12:00 ч./ – Банско: България, Кирил и Методи, местност Рупчовец, Отец Паисий, Стефан Стамболов, Тодор Александров
На 04.09.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Банско: България, Отец Паисий, Стефан Стамболов
На 04.09.2018 г. /13:00 – 13:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ – Банско: местност Малка Ливада, местност Рупчовец

На 04.09.2018 г. /13:00 – 13:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ – Добринище: 9ти Септември, Адам Трънка, Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Арсо Пандурски, Атанас Попадийн, Бачо Киро, Благийница, Бор, Бъндерица, Ванюша Валчук, Васил Априлов, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Гарата, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Темелков, Георги.С.Раковски, Гоце Делчев, Григор Мацин, Григор Пърличев, Даме Груев, Десилица, Димитър Благоев, Еделвайс, Елин Пелин, Иван Вазов, Иван Галчев, Иван Козарев, Иван Попов Деницин, Кирил и Методи, Крушево, Ленин, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Македония, Места, Митко Палаузов, Москва, Незнаен Воин, Неофит Рилски, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Опълченска, Освобождение, Охрид, Паисий Хилендарски, Партизанска, Петко Р.Славейков, Петър Галчев, Пирин, Попово Езеро, Първи Май, Софроний, Тодор Каблешков, Търговска, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Цар Симеон, Читалище, Чобан Бойчо, Шипка, Юрий Гагарин, Яне Сандански
На 04.09.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Добринище: Арсо Пандурски, Бачо Киро, Бор, Васил Априлов, Васил Левски, Гарата, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги.С.Раковски, Незнаен Воин, Неуточнен Адрес, Партизанска, Петър Галчев, Пирин, Софроний, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Смирненски, Цар Самуил, Цар Симеон, Чобан Бойчо

Община Белица

На 03.09.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ – Белица, Общ. Белица: 9-ти Септември, Алекса Сачков, Бор, Борис Клементиев, Братя Миладинови, Васил и Сава Кокарешкови, Владимир Поптомов, Волгоград, Втора, Георги Андрейчин, Георги Андриянов, Георги Кирков, Георги Сачков, Гоце Делчев, Грънчар, Даме Груев, Девета, Димитър Даракчиев, Димо Хаджидимов, Единадесета, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, Илинден, Кирил и Методи, Люлин, Места, местност Семково, Мусала, Народна Победа, Неуточнен Адрес, Никола Банков, Никола Вапцаров, Пейо Яворов, Пета, Полковник Иван Тричков, Първа, Равен, Радецки, Рила, Сава Стенчин, Седма, Серги Чонков, Симеон Кавракиров, Стара Планина, Трета, Тутракан, Фараонска, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чавдар, Чаталджа, Четвърта, Шипка, Яким Цоков, Яне Сандански
На 03.09.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Белица, Общ. Белица: Владимир Поптомов, Двадесет и Трета, Девета, извън регулация, местност Андрианов Чарк, Неуточнен Адрес, Р-Н Стопански Двор

На 03.09.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Горно Краище

На 03.09.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Краище, Общ. Белица: 39270.25.208, І-500, Кв.35, Втора, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Неуточнен Адрес, Осма, Пета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Усоето, Четвърта, Шеста, Шестнадесета
На 03.09.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Разлог: Александър Стамболийски

На 03.09.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Белица, Общ. Белица: 9-ти Септември, Алекса Сачков, Васил и Сава Кокарешкови, Владимир Поптомов, Георги Андрейчин, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, местност Андрианов Чарк, местност Семково, Митко Саев, Никола Вапцаров, Осма, Полковник Иван Тричков, Р-Н Стопански Двор, Равен, Чавдар, Четвърта, Шеста

На 03.09.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Краище, Общ. Белица: Втора, Двадесет и Първа, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Тринадесета, Христо Ботев, Четирнадесета, Шеста, Шестнадесета

На 05.09.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ – Гълъбово, Общ. Белица
На 05.09.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ – Краище, Общ. Белица: Десета

На 05.09.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ – Черешово, Общ. Белица

Община Якоруда

На 03.09.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 09:30 – 12:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Дагоново

На 03.09.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Юруково: 029014 и 029015, Масив 29 Поквс, местност Каменако
На 03.09.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Якоруда: Богдан Войвода, Христо Ботев, Цар Борис III/Георги Димитр, Яворов, Якорущица
На 03.09.2018 г. /09:30 – 12:00 ч./ – Юруково: 029014 и 029015, Масив 29 Поквс
На 05.09.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ – Кузьово
На 05.09.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ – Лютово
На 05.09.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ – Орцево
На 05.09.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ – Палатика
На 05.09.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ – Юруково
На 05.09.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ – Якоруда: Васил Левски, Кирил и Методи, Лазарец, Цар Борис III/Георги Димитров