Камера на Живо от Центъра на Разлог

Кризисният щаб в Банско търси варианти за компенсация на местния бизнес

Общинският кризисен щаб предприе поредица от действия, за да подпомогне институционалното решаване на проблема с компенсирането на загубите на местния бизнес в Банско.

Съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването, на територията на Банско са въведени противоепидемични мерки за срок от 14 дни, през което време работят само хранителните магазини, аптеки, банкови офиси и бензиностанции. Въведената карантина наложи спирането на работата на всички предприятия в града и постави пред тежко изпитание местния бизнес във всички сектори.

Общинският кризисен щаб е в постоянна връзка с представители на бизнеса и обсъжда с тях проблемите и възможните варианти за решаването им, които да бъдат предложени на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Съгласно проекта на Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., са предвидени мерки за компенсиране на загубите на редица работодатели в сектори и икономически дейности.Общинският кризисен щаб води разговори, консултации и кореспонденция с различни държавни институции, в които акцентира върху особения статут на град Банско в момента за приемане на компенсаторни мерки, обхващащи всички предприятия от местния бизнес.

Всички заинтересовани ще бъдат информирани за приетите мерки за компенсиране на загубите.

Източник: blagoevgrad.eu