Камера на Живо от Центъра на Разлог

Кръжок „Знание”, в Белица, проведе открит урок до параклиса Св. Мина

Днес, децата от кръжок „Знание” при НЧ ”Георги Тодоров-1885” проведоха открит урок на параклиса на Св. Мина разположен на един от хълмовете на Белица.

Ръководителят на кръжока, г-жа Георгиева разказа на кръжочниците за множеството чудеса, които извършва Свети Великомъченик Мина. Изцеление на тежко болни хора, бездетни семейства. Млади хора, които не намират подходящия спътник в живота си, как светията по негово застъпничество посочва подходящия за венчавка човек. За множеството чудеса, които върши Свети Мина, разбира се, след усърдна молитва от страна на хората, произлизаща от дълбочината на сърцето. С истинска вяра, отправиха своите молитви и децата от кръжока. Те от сърце и душа се помолиха на Светеца за здраве , мир и благоденствие на техните семейства и на всички хора в Белица.

Радостното е, че има и много молитви, които се отправят от благодарност, сподели ръководителката. Много хора, когато получат помощта от светията и благодатта на Бога, след това идват бързо да благодарят. Затова и Свети Великомъченик Мина се почита като бърз помощник. Св. Мина е закрилник на семейството, на бездомните и страдащите“, разказа още на децата от кръжок „Знание” Йордана Георгиева.
Децата посетиха и параклиса на Св.Тодор, който се намира в близост до параклиса на Св.Мина.