Камера на Живо от Центъра на Разлог

Майстори – колоездачи демонстрираха своите умения в ОУ „Братя Миладинови“ – Елешница

Управление на велосипед, преминавайки през различни препятствия, каране с една ръка и много други умения показаха учениците от групата по колоездене „С отговорност на пътя-прилежен пешеходец и велосипедист“ в основното училище на с. Елешница.

Състезанието се проведе в училищния двор на учебното заведение. На него присъстваха родители, учители и гости на мероприятието.

Всички участници от състезанието бяха наградени от Валя Гръкова-председател на съвета „Твоят час“, а директорът на учебното заведение Лидия Кърпачева поздрави състезателите за своето отговорно поведение, включвайки се в провеждането на събитието.


Групата по колоездене „С отговорност на път прилежен пешеходец и велосипедист“ работи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 по ОП НОИР „Твоят час“, с ръководител Мариана Бъсина.

Учениците с желание и интерес се включиха в надпреварата и показаха спортен дух и майсторски умения за управление на велосипед.