Камера на Живо от Центъра на Разлог

Математици, от НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, забявляваха първолаци с логически задачи

Днес, 8-и януари, учениците от група по извънкласна дейност ЗАНИМАТЕЛНА МАТЕМАТИКА при НУ „Св. Св. Кирил и Методий“,  град Разлог проведоха първата си представителна изява по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

Под надслов „Математика, ура! Не е лесно, но е интересно!“ те се забавляваха заедно с първокласници от училището, решаваха логически задачи, пяха песни за математиката.