Камера на Живо от Центъра на Разлог

Младежи от Банско и Разлог получиха своите сертификати – Вече живеем по-здравословно

След завършване на обученията по проект „Обичам живота, живея здравословно” ръководния и експертния екипи раздадоха сертификатите на всички участници на специално организирана среща в Клуб Хотел Мартин, гр. Банско. Участниците в обученията бяха младежи на възраст между 15 и 29 години, които бяха обучавани от експертите на проекта. Бяха проведени лекции и презентации на няколко теми:

Здравословен начин на живот и правилно храненне – г-н Ангел Чакъров, дългогодишен преподавател по спорт и треньор по ски. Завършил НСА „Васил Левски”

• Избягване на рискови за здравето практики – г-н Георги Балев, дългогодишен преподавател по специалността”Планински Водач” и спорт. Завършил НСА „Васил Левски”

• Превенция на зависимости чрез спорт – Тенис – г-жа Милена Чакърова, дългогодишен треньор по ски и Тенис на корт. Завършила НСА „Васил Левски”
Също така бяха проведени и дискусии с участниците и им бяха раздадени наръчници, който бяха специално подготвени от експертите. Обученията се проведоха по проект „Обичам живота, живея здравословно”. Направление 1, тема „Насърчаване на здравословен начин на живот“. Проектът се осъществява по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2018 ГОДИНА, под егидата на Министерството на младежта и спорта.

Източник toppresa.bg