Камера на Живо от Центъра на Разлог

Младежи от 5 държави се бориха с езика на омразата в Разлог – STOP hating START LOVEing

Сдружение Алтернативи Интернешънъл е домакин на международен младежки обмен STOP hating START LOVEing с младежи от България, Норвегия, Македония, Унгария, Естония и Португалия.

no hate bulgaria

Обменът е свързан с езика на омразата и графити като начин за борба с този наболял проблем.
Срещата се провежда от 20 до 27 май  и включи рисуване на графити в гр. Разлог на 24 май в градски
парк Разлог. Освен това на 24 май бе проведена и кампания за разпространяване на информация за Движение за език без омраза.

no hate razlog

Младежите от 6-те държави са обединени от идеята за о-толерантна Европа и борба с езика на омразата. В град Разлог младежите ще проведат и публична кампания за информиране на общността за проекта, за движението за борба с омразата в речта, както и с финансиращата програма на проекта-Еразъм+.

Младежите апелират всеки да се замисли за силата на думите и напомнят, че свободата на изразяване е изконно човешко право, но то не бива да засяга достойнството на другите хора, независимо от техния пол, раса, етнос, национална и културна принадлежност, сексуална ориентация.

graffiti

Проектът се организира от сдружение Алтернативи Интернешънъл, с  любезната подкрепа на Община Разлог и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.