Камера на Живо от Центъра на Разлог

„Моето супер училище“ под този надслов премина публичната изява, посветена на  ОУ „Н. Парапунов”

Под този надслов премина публичната изява, посветена на  ОУ „ Н. Парапунов”.Тя бе организирана  от членовете на клуб „ Млад историк“  с ръководител г- жа Д. Джупанова по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 ,,Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час).

Младите историци популяризираха пред присъстващите своята разнообразна  клубна дейност, проведена през учебната година, с презентацията „ Заедно“.

С много напрежение и хъс за победа премина състезанието между трите отбора
„ Спартак“ , „Непобедимите“ и  „Българи юнаци“. В него участниците показаха знания за богатата история на училището и по интересен начин  представиха проектите си за  него. Отговориха на загадката: Колко тежи една ученическа раница? и предложиха начини за нейното олекотяване. Знанията на отборите се оценяваха от бепристрастно жури в състав г-жа Хр. Манова – директор на историческия музей и г-жа Ивка Тренчева, старши учител по БЕЛ.

Членовете на клуба развълнуваха присъстващите с емоционалното изпълнение на песен под съпровод на китара и рецитиране на стихове, посветени на училището.

В края на вечерта г-жа Манова поздрави всички участници и им връчи заслужени награди.

На публичната изява присъстваха родители,  учители и членове на други клубове и групи по проекта „Твоят час”.