Камера на Живо от Центъра на Разлог

Монтират и соларни панели при саниране по европрограма в Разлог

В Разлог и Сандански могат да санират и по европейски проекти. Но само там. Двата града отговарят на критериите за „периферия“ и могат да получаи европейски средства за саниране на блокове.

Парите се осигуряват от оперативна програма „Региони в растеж“. Кандидатите няма да дадат и стотинка от себе си, не се изисква съфинансиране. Всеки блок, многофамилна жилищна сграда може да получи от 200 хиляди до милион и 200 хиляди за енергийната ефективност.

Какво се финансира с предвидените пари?

Допустими за финансиране са дейности по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани в техническия паспорт на съответната сграда. Мерки за енергийна ефективност, в това число подмяна на дограма, топлинно изолиране на външните ограждащи елементи, ремонт и/или подмяна на мълниезащитна инсталация, изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ремонт или подмяна на системите за отопление, охлаждане и вентилация, ремонт или подмяна на електрическата инсталация и изпълнение на енергоспестяващо осветление, газифициране и други.
Няма ограничение в броя проектни предложения, които може да подаде един кандидат по процедурата. Няма ограничение и в броя и вида на обектите на интервенция, които може да бъдат подадени в едно проектно предложение. Всеки проект може да включва неограничен брой сгради – както многофамилни жилищни сгради, така и публични сгради, по преценка на кандидата. Крайният срок за кандидатстване е 27-ми август.

Източник AGENCIA.BG