Камера на Живо от Центъра на Разлог

Музейна книга, посветена на 60-годишнината от създаването на Историческия музей-Разлог, излезе на бял свят

Излезе нова музейна книга, издание на Историческия музей – Разлог, посветена на 60-годишнината от създаването му. Това е проект на музея, съфинансиран от Министерството на културата.

Съставители на сборника са Христина Манова – директор на ИМ-Разлог и д-р Елена Чалгънова. Редактори на сборника „60 години музей в Разлог” са д-р Георги Тренчев, Христина Манова и Илия Тантилов. Книжното тяло съдържа 104 страници с текстови, снимков и документален материал. 

Сборникът прави пръв опит да бъде проучена и описана историята на музея и неговите фондове. В сборника са включени още доклади на учени, преподаватели и музейни специалисти. Темите се отнасят до важни исторически събития и същевременно допринасят за обогатяване на музейната информация.
Сборникът представя и приложения със снимки и документи от фондовете на Исторически музей – Разлог, както и цветни фотоси за състоянието и музея и неговата дейност днес.