Камера на Живо от Центъра на Разлог

Нарушено водоподаване, по една улица, в село Добърско

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на с. Добърско, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по ул. „13-та”, от о.т. 31 до о.т. 73, с. Добърско, общ. Разлог, в периода 11.06.2018 г. – 06.07.2018 г. (в делничните дни), от 08:30 до 21:30 часа, ще бъде нарушено водоподаването по ул. „13-та“, от о.т. 31 до о.т. 73, с. Добърско.

Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.