Камера на Живо от Центъра на Разлог

Национална кампания на Сдружение Алтернативи Интернешънъл-Разлог

За втора поредна година Сдружение Алтернативи Интернешънъл-Разлог организира мащабна информационна кампания за популяризиране на възможностите, които програма Еразъм+ предлага за младите хора. Инициативата, известна като Младежка Каравана/Youth Caravan/ ще се проведе
от 18 до 24 септември, а караванът ще премине през градовете Горна Оряховица/18.09/, Варна/19 и 20 септември/, Бургас/21.09/, Стара Загора/22.09/, Казанлък/23.09/ и Пловдив/24.09/.

В градовете ще бъдат проведени публични събития, презентации в училища и университети, срещи с младежи, с  основна цел запознаване на младите хора с възможности за образование, обучение, доброволчество, стаж, младежки обмени, които са напълно достъпни и безплатни за всички млади хора.
Инициативата се организира от доброволците на сдружение Алтернативи Интернешънъл, които са от различни страни и са част от Европейска доброволческа служба. Тяхната идея е да споделят своя опит с българските им връстници и да ги мотивират да се включат в програмата, която развива знания, умения и компетенции у младите хора, което ще спомогне тяхното личностно и професионално развитие.

Инициативата е част от проекта „Доброволческа Академия”, финансиран от програма Еразъм+, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси.