Камера на Живо от Центъра на Разлог

На извънредна сесия дискутираха излизане на Разлог от ВиК-Асоциацията

Възможностите за излизане на община Разлог от Асоциацията по ВиК и учредяване на общинско ВиК дружество бяха разгледани на извънредна сесия на общинския съвет. Тя бе свикана след депозирана молба от Димитър Марков, който организира няколко протеста на местните жители срещу увеличението на цената на водата.

По време на заседанието бе поискано въпросът да бъде решен чрез референдум. След дълги дебати по темата местните парламентаристи изляха с решение да се изготви  финансово икономически и технически анализ  на ВиК-Благоевград ЕООД, обхващащ дейността на дружеството на територията на община Разлог, както и прогнозна цена на водата в случай, че се излезе от Асоциацията и  упълномощи кмета да предприеме стъпки за избор на независим консултант, който да го изготви, предаде DarikNews.bg.

Целта му е да покаже как би функционирало едно общинско дружество- дали ще работи на печалба или на загуба и каква цена може да бъде постигната. След изготвянето на анализа той ще бъде подложен на обстойни дебати,  за да могат хората при евентуален референдум да направят своя информиран избор.

Местните парламентаристи бяха категорични, че при положителни резултати излизането от Асоциацията ще бъде гласувано от ОбС- Разлог  дори и без да е необходим Референдум.

На заседанието присъства и вносителят на молбата Димитър Марков, който изложи подробно аргументите подкрепящи исканията му. На първо място той посочи прилагане на тоталитарен стил на работа от страна на Асоциацията по ВиК, който е несъвместим с демократичните устои на дружеството и води до незачитане интересите на потребителите на община Разлог.Липса на прозрачност в работата на ВиК асоциацията особено по отношение на  ценовата политика, както и неуважение към  общинските съветници, проявено чрез съзнателно изпращане на несъществената част на Бизнес плана от Асоциацията, довело да скриване на информация за повишаване на ВиК услугите в областта също бе посочено като аргумент.

Бе подчертано още, че членуването на община Разлог в Асоциацията не е довело  до подобряване на  ВиК услугата  в общината, а с направената частична подмяна на ВиК мрежата, администрацията би могла да се справи и сама.

След заседанието кмета на Разлог инж. Красимир Герчев каза, че това е най-разумният вариант, за да се прецени кое ще бъде по- добро за жителите на общината и заяви, че  ще се съобрази с решението на общинския съвет.

Председателят на ОбС д-р Мария Копанарова поясни, че въпросът е разгледан обстойно на Председателски съвет, където единодушно е  взето решение за излизане с предложение за изготвяне на гореописания анализ.

Вносителят на молбата Димитър Марков изрази съмнения по отношение избора на фирма.

Източник: DarikNews.bg