Камера на Живо от Центъра на Разлог

На Цветница се благославят върбови клонки, девойките гадаят кога ще се омъжат

Цветница е! Празникът е последният преди Възкресение, пада се в неделята след Лазаровден, една седмица преди Великден и е един от най-красивите пролетни празници.Затова на този ден всички отиват на празничната църковна литургия с върбови клонки, китки от здравец и други пролетни цветя.

Според Библията на този ден Спасителят Иисус Христос влиза в Йерусалим, яздейки ослица. Вярващите го посрещат като постилат пред него дрехи и палмови клонки. Това се случва на следващия ден след Лазаровден, когато Христос сътвворява чудо, възкресявайки приятеля си Лазар четири дни след смъртта му.

С приближаването на града, Бог моли двама от учениците си да доведат от селото една ослица и малкото й. Ако жителите попитат защо го правят, да отвърнат, че това е потребно на Господ. Когато разбрали на кого е нужно животното, селяните го дали на драго сърце. Иисус възседнал ослицата и поел към Йерусалим, където го посрещнали хиляди вярващи.

Те виждали в лицето му Спасителят и възторжено обсилвали пътя му с цветя и палмови клонки. Всички пеели: „Осанна! Благословен Идещият в име Господне, Царят Израилев“. Управниците на града възнегодували срещу всеобщата веселба и забранили на народа да ликува. Щом чул това, Христос отвърнал: „Казвам ви, че ако тия млъкнат, то камъните ще извикат“. Шествието стигнало до Елеонското възвишение и Храма. Там Бог извършил множество чудеса като изцелил болни и недъгави хора.
По традиция на празника християнската църква отслужва литургия и благославя върбови клонки, които вярващите носят в дома си и поставят пред домашната икона. С тях жените баят против уроки и болести. Често когато през летните месеци загърми и завали град, те изнасят върбовите венчета на двора и изричайки магически заклинания, гледат през тях облака, за да се разнесе той надалеч.

Обикновено на Цветница се изпълнява и последният лазарски обичай – „кумиченето“. Преди обяд всички лазарки се отправят вкупом към реката. Всяка девойка носи със себе си китка цветя, върбово венче или малко хлебче, наричано „кукла“.

Момите се подреждат една до друга покрай брега или на моста над реката и едновременно пускат китката, венеца или хлебчето. Онази девойка, чийто венец или хляб бъде понесен най-бързо от водата и излезе най-напред, се избира за „кумица“ или „кръстница“ на лазарките.

От този момент тя се превръща в обект на специално уважение и почит от страна на останалите момичета. На третия ден от Великден момата-кръстница кани всички лазарки в дома си и ги гощава с баница и червени великденски яйца. С тази обща гощавка завършва и празничният лазарски комплекс, посредством който девойките демонстрират своя нов социален статус и годността си за встъпване в брак.

Източник epicenter.bg