Камера на Живо от Центъра на Разлог

Не е за вярване, но тази задача затруднява над 70% от възрастните. Можете ли да достигнете верния отговор?

Наглед елементарна задача, а затрудни над 70% от възрастните!

Можете ли да достигнете верния отговор? Не? Вижте го тогава под снимката.

Отговор: Тъй като под чертата крайният резултат е 0, то задачата няма решение, понеже на 0 не се дели!