Камера на Живо от Центъра на Разлог

Никола Тесла е бил обсебен от пирамидите

Заслугите на Никола Тесла варират от пионерското използване на променливия ток до провеждането на експерименти, насочени към предаване на електричество по въздуха.

Още през 1905 г. той представя патент, наречен „Изкуството за предаване на електрическа енергия през естествена среда”. Той е базиран на убеждението му, че самата Земя представлява гигантски електрически генератор, който може да бъде използван за осигуряване на практически неограничено електричество.

Изобретателят и учен Никола Тесла проявява голям интерес към археологическите чудеса на Египет. Сред ключовите му вдъхновения
са пирамидите в Гиза. Според изследователя тези древни съоръжения представляват гигантски предаватели на енергия. Затова им отделя специално внимание, когато съставя проектите си.Смята се, че неговите безжични експериментални устройства, като станцията му в Колорадо Спрингс и кулата Уордънклиф на Източното крайбрежие, са вдъхновени от разположението на пирамидите.

Освен това Никола Тесла проявява изключителна обсебеност от числата 3, 6 и 9. До такава степен, че обикаля сградата три пъти, преди да влезе в нея, и отсяда в хотели само в стаи с числа, кратни на 3. Освен това взема решения при всекидневните си занимания отново следвайки същите принципи.

Днес мнозина изследователи поддържат неговата теория, че пирамидите представляват транслатори на енергии. Но все още остава неясно ще бъдат ли някога доказани истинските убеждения на Никола Тесла в това отношение.

Източник: popantofi.com

Последвайте ни: