Камера на Живо от Центъра на Разлог

Нова експозиция представя миналото на Разлог

В Исторически музей-Разлог бе открита обновена експозиция, която отразява по нов начин миналото на града от неговото създаване. Основна идея на експозицията е да се проследи стопанския, културен и обществен живот на населението през тези периоди.

В новата изложбата са представени малко известни снимки, писмени и веществени извори за израстването на града през годините на Възраждането. През епохата градът се оформя като Околийски център и e единственият град до 1925 г., когато сменя старото си име Мехомия на Разлог.

Проектът „Нова визия на изложбата за Разлог” е одобрен от експертна комисия на Министерството на културата през месец май. Договорът, който беше подписан между Министъра на културата и Христина Манова – Директор на Исторически музей-Разлог, е на стойност 4 100 лв. и това позволи да се изработят табла с информация на български и английски език.Това е трети проект, спечелен в последните две години от Исторически музей-Разлог, финансиран от Министерство на културата и съфинансиран от Община Разлог.