Камера на Живо от Центъра на Разлог

Нови правила за прием след 7-ми клас

За първи път тази година приемът след 7 клас ще става по брой точки, а не по сбора от оценки по шестобалната система, както беше досега. При националното външно оценяване максималният брой точки по всеки предмет общо от двата модула е 100. Това стана ясно от думите на зам.-министъра на образованието Таня Михайлова пред журналисти. Тя посъветва седмокласниците да не бързат да излизат и да работят и по двата модула, макар вторият да не е задължителен. Държавните зрелостни изпити също ще се проведат на модули, информира Дарик.

За първи път тази система беше приложена през септемврийската сесия на миналата учебна година като мярка срещу опитите за подсказване и преписване. Балообразуващите оценки от свидетелството за завършено основно образование ще се преобразуват в точки по определена скала. Тя предвижда оценката „отличен 6″ да се равнява на 50 точки, петицата – на 39, четворката – на 26 и тройката, съответно на 15 точки, обясни зам.-министърът на образованието Таня Михайлова. “И вече в зависимост от точките, които са изкарали на външното оценяване, в зависимост от това какъв начин на балообразуване са избрали училищата, съответно ще се изчисли бала и ще се направи класирането.”, допълни Михайлова.

Максималният бал за кандидатстване след 7 клас ще е 500 точки. Резултатите от националното външно оценяване ще се включват в бала по няколко начина, според решението на съответното училище. При първия и двата резултата ще се удвояват. При втория ще се удвоява резултатът по единия предмет, а този от другия ще се включва само веднъж, като към получения бал ще се добавя и резултатът от олимпиада или състезание, включено в календара на МОН. Третият вариант е единият от резултатите от националното външно оценяване да бъде утроен, а другият да се използва само веднъж. Когато един ученик не се е явил на някой от изпитите от националното външно оценяване, в класирането този предмет участва с нула точки.




Точките от националното външно оценяване ще се превръщат в оценка, която може да бъде вписана като текуща, каза Евгения Костадинова, директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”. Националното външно оценяване по български език и литература след 7 клас е в петък, на 19 май. Тогава е и държавният зрелостен изпит за 12-токласниците по същия предмет. В понеделник на 22 май е изпитът по математика за завършващите 7 клас, както и вторият държавен зрелостен изпит.