Камера на Живо от Центъра на Разлог

Нови работни места по проект в Банско

banskoobsht2В Банско стартира приемът на документи за домашни помощници, лични и социални асистенти, които ще започнат работа по проект „Независим живот в община Банско“, финансиран от Европейския социален фонд, чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“ Общата стойност на проекта възлиза на 499 976 лева, а срокът на предоставяне на социалната услуга е 20 месеца. Проектът е насочен към възрастни и деца с увреждания, както и за 60 самотно живеещи хора над 65 години.

За позициите могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, които са безработни, трудово заети, наети или самонаети, но могат да извършват допълнителен почасов труд. Също така могат да кандидатстват и студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Кандидатите имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях потребител на социалната услуга. За тези, които вече притежават знания и практически умения за предоставяне на услугата „личен асистент“, „домашен помощник“ и „домашен санитар“ няма да се ползват с предимство, а ще кандидатстват на общо основание, като одобрените ще бъдат включени в поддържащо обучение. С кандидатите ще бъде проведено интервю, както и ще бъде проведено обучение и срещи с одобрени потребители.

Източник DarikNews.bg