Камера на Живо от Центъра на Разлог

НУ „Яне Сандански” – Разлог е одобрено за Иновативно училище

НУ „Яне Сандански” – гр. Разлог е одобрено за Иновативно училище с решение на Министерски съвет № 472 от 9 юли 2018 г. за приемане на списък на иновативните училища в България за учебната 2018-2019 г.

То ще бъде едно от шестте Иновативни училища в Благоевградска област.

До края на януари т.г. българските училища можеха да представят в МОН своите проекти за иновации. На тяхна база е изготвен списъкът с иновативни училища, уточниха от образователното министерство.

Проектите са насочени към разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване, както и разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

Иновативните процеси, описани в проектите, ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг.

Определени са целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците, като не са допуснати проекти, чрез които се внушават верски убеждения и тяхното практикуване, подчертават от образователното министерство.

Учебните заведения, включени в списъка, са одобрени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната област, лица с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите.