Камера на Живо от Центъра на Разлог

Обучаваха директори и учители от областта на тема „Управление на качеството в образователните институции“ в РПГ „Никола Стойчев“

В Разложка професионална гимназия „Никола Стойчев“ се проведе обучение на тема „Управление на качеството в образователните институции“ на директори и учители от професионални гимназии от Благоевградска област.

Лекторите – адв. Янко Янков и доц. д-р Янка Тоцева, от Центъра за обучение и квалификация на педагогически специалисти, запозна учителите с Наредба №16 за управление на качеството в институциите.

Учителите проявиха интерес към областите на самооценяването и разработката на проект на модел за управление на качеството.
Обучението бе полезни както в личен, така и в професионален аспект.