Камера на Живо от Центъра на Разлог

Опровергаха данни за строителство на нови 8 квартала в Банско

banskoulpirinНеправителствената организация „За да остане природа в България“ разпространи официална информация, че в Банско ще започне строителство на осем квартала с 40 000 легла, а някои от тях граничат с Национален парк „Пирин“.

Според твръденията на еколозите, новата застроена площ ще достигне 3 000 000 квадратни метра.

От организацията предупреждават, че МОСВ е разрешило застрояването без екологична оценка.

Предприемат действия по обжалване на процедурата пред  пред министъра на околната среда и водите заради нарушаване на Закона за опазване на околната среда.

„За пореден път тези еколози манипулират обществото. Въпросните територии са били застроени преди години с индивидуални устройствени планове. Легализират се имоти, които са със сменено предназначение, с разрешително за строеж или вече построени. Цели се с новия Общ устройствен план да направи улична регулация, а не да се вдигат нови сгради. Нека първо тези хора четат внимателно документите, а после да приказват в медиите“, коментира от кметътската администрация в Банско.

„Подготвя се специализирана кадастрална карта на Банско и териториите в НП „Пирин“. Голяма част от направените строежи в курорта не са отразени в действащия кадастър и в регистрите. Ако не се заснемат, това ще доведе до грешки и подвеждане в следващите проекти. Старият план от 1990 година не отговаря на настъпилите през годините строежи в Банско“, обяснха от кабинета на кмета Георги Икономов.