Камера на Живо от Центъра на Разлог

Открит урок насърчи четенето в библиотеката на Белица

Открит урок, за насърчаване на четенето, се проведе в читалищната библиотека при НЧ „Георги Тодоров-1885“ гр. Белица.

В рамките на един час главният библиотекар Катя Веселинова запозна децата от петите класове на СУ „Св.св.Кирил и Методий” с правилата за работа в библиотеката с устройството на библиотеката и със справочния отдел .
Учителите по български език и литература Димитрина Колева и Антоанета Люткова – Мадолева запознаха учениците с видовете речници и правилата за работа с тях.