Камера на Живо от Центъра на Разлог

Откриха незаконна и опасна маркировка в Национален парк „Пирин“

Служители на Национален парк „Пирин“ констатираха наличие на нестандартна туристическа маркировка. Същата е нанесена по североизточния ръб на връх „Вихрен“ / „Джамджиев ръб“/ , „Стражите“, от връх„Джангал“ към „Попово езеро“ и към „Тевно езеро“и на връх „Пирин“.

Поставени са плътни и видими от голямо разстояние оранжево- червени стрелки и точки.Освен, че е грозна тази маркировка е и опасна, защото е подвеждаща за обикновения турист.

Туристическата маркировка се прави по строго определени определени маршрути и по правила, съгласно Правилника за маркировката на туристическите пътища в Република България.
Тя има за цел да информира, улесни, подпомогне и обезопаси движението на туристите по време на походи.Осигурява достъпност до съществуващите природни дадености и охраняемите природно-защитени обекти с минимална намеса в околната среда и запазването им от отрицателното въздействие на човешката дейност.

“Няма да толерираме подобни незаконни и неприемливи действия, и при установяване на закононарушителите ще приложим разпоредбите на Закона за защитените територии и Закона за административните нарушения и наказания”, категорични са от ръководството на НП “Пирин”.

Източник blagoevgrad.eu