Камера на Живо от Центъра на Разлог

От пощата: Скандален опит за уволнение на директор на детска градина

На редакционната поща пристигна писмо от Мариана Георгиева Иванова
Директор на ДГ 164 „Зорница“ – кв. Горна баня, район „Овча купел“. Тя е адресирала свое експозе до премиера и министъра на образованието на  България, както и до кмета столична община.

Публикуваме без редакторска намеса:

ДО  Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РБ
ДО  Г-Н  КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ДО  Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЕКСПОЗЕ
От Мариана Георгиева Иванова
Директор на ДГ 164″Зорница“-кв. Горна баня,район „Овча купел“

Уважаеми г-н Борисов,
Уважаеми г-н Вълчев,
Уважаема г-жо Фандъкова,
Искам да изложа пред Вас факти и обстоятелства, засягащи моята пряка работа
като директор на ДГ 164″Зорница“, както и работата на целия ми екип,
контакта ми с родителите ни, Обществения съвет на ДГ и др.институции, чиито
престиж бе уронен неочаквано и за мен самата.
Смея да твърда, че Ви пиша всичко това без да имам писмени
доказателства-/документи, жалби, сигнали/, които да приложа, тъй като до мен
към момента нищо не е адресирано.
От м.август 2017г. съм подложена на множество проверки по сигнали, които не
съм видяла- тези проверки бяха осъществени коректно от служители на Главна
инспекция по труда и РУО-София-град.
За същите все още не съм получила констативните протоколи, но разговаряйки с
проверяващите в процеса на проверките, бях спокойна за цялостната ни работа
в ДГ 164 „Зорница“.
Очаквах проверка и от СО- дирекция „Образование“, тъй като това е редно,
защото Вие- г-жо Фандъкова сте не само мой работодател, но и колега, и
Човек, който аз безкрайно уважавам. Разбрах, че такава проверка предстои
след завръщането на г-н Емил Миков-  гл.експерт на район „Овча купел“ от
полагаемия му се годишен отпуск.
В първия работен ден на г-н Миков- 04.09.2017 г, очаквайки да бъда
проверена, аз СПЕШНО бях извикана /в момента бях на работа/ в 14ч. от г-жа
Мария Минчева в дирекция „Образование“. Попитах дали е необходимо да нося
документи, бе ми казано само да отида възможно най-бързо -„с такси“.
Отивайки там, в присъствието на г-н Е.Миков, г-жа Минчева поиска МОЯТА
оставка. На въпроса ми -„Защо, какво се случва?“ , получих отговор- „Срещу
теб има мн.тежък донос и ти трябва да си подадеш оставката“. Шокът за мен
беше голям, попитах г-жа Минчева: “ От кой и в какво съм обвинена, за да се
налага да подам оставка? Мисля, че това трябва да се случи, ако аз бъда
проверена, доказана е моята некомпетентност и несправяне с длъжностните
задължения и т.н., след което,  ако имам вина, лично аз ще понеса
отговорността за това“. Г-жа Минчева ми каза, че обвинението към мен е:
„липса на комуникация с родителите и напрежение в екипа ми“.
Г-жо Фандъкова, обръщам се лично към Вас като мой работодател, ако има
проблеми в работата ми, ако прецените, че не изпълнявам задълженията си, не
работя в полза на децата и родителите ни, има конфликти в екипа ми и др.
моля нека моето освобождаване от длъжност бъде коректно и безспорно доказано
с факти, документи и конкретни обвинения.
След отговора ми, че няма да подам оставка, г-жа Минчева, каза, че „това
няма да се хареса на Кмета“/не зная дали визираше Вас или районния ни
кмет-г-жа Христина Семерджиева/.Тя поиска отново да разговаря с кмета, аз и
г-н Миков бяхме извън стаята. При повторното ни влизане в кабинета на г-жа
Минчева, единственото, което успях да разбера бяха имената на мои бивши
служители, освободени от ДГ по законния ред, което ГИТ вече бе установила.
Нямам нищо против извършване на цялостна проверка на моята работа, срещи с
екипа и родителите ни, защото аз заставам с лице зад всяка своя дума!
По-важен и обезпокояващ за мен е факта, че това се случва без прозрачност,
на тъмно, без доказателства, злоупотребявайки с името Ви, и без да ми се
даде право да се защитя.
Не съм политически пристрастна, но винаги съм работила честно, достойно и с
уважение към институциите в сферата на образованието /аз самата съм била
служител в дирекция „Образование“, преминала съм през два конкурса за
директор, доказала съм как се работи в ДГ 164, имам страхотен екип и
родители зад гърба си,  за което два пъти аз и моя екип сме награждавани от
Столична община- последно през м.май 2017 г/
Оставям нещата открити за диалог и разчитам на Вашата  компетентна намеса,
ако сметнете за необходимо.

С уважение:……. ::..
М.Иванова-директор на ДГ 164 „Зорница“