Камера на Живо от Центъра на Разлог

От скрина на баба и от гардероба на мама

Членовете на клуб „Млад историк” с ръководител г-жа Д. Джупанова, участващи в проект BGO5M2OP001-2.004-0004 ,,Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания,умения и компетентности (Твоят час) ” , организираха  заедно със своите близки вълнуваща вечер – „ От скрина на баба и от гардероба на мама.

Учениците представиха ревю на красивите носии на техните баби, драматизираха  приказка  и изиграха любими детски игри.

Много аплодисменти получиха момичетата, които дефилираха с  абитуриентските рокли на своите майки. Пропомниха времето на детските организации – чета „ Чавдарче“ и  ДПО „ Септемврийче“.
Репортерите на клуба задаваха интерсни въпроси на присъстващите родители.

Със своята изява в навечерието на Коледа  младите историци върнаха близките си години назад и им казаха колко много ги обичат.