Камера на Живо от Центъра на Разлог

Офисът на НАП в Благоевград с нови сметки от 1 ноември

napblgОфисът на НАП в Благоевград има нови банкови сметки за плащане на данъци и осигурителни вноски от 1 ноември 2016 г. Новите сметки са валидни и за изнесените работни места в Сандански, Петрич, Разлог и Гоце Делчев. След тази дата /1 ноември/ всички плащания от дружества, регистрирани на територията на офис Благоевград, както и от физически лица с постоянен адрес там, трябва да стават по новите сметки.
В случай на превод по закрита банкова сметка на НАП, наредените средства ще бъдат върнат на платеца от неговия доставчик на платежни услуги.
Приходната агенция напомня на своите клиенти, че най-лесният начин за плащане на данъчни и осигурителни задължения, е по интернет. Дължимите данъци и осигурителни вноски могат да бъдат платени и с пощенски запис, както и от всеки банков офис.
Промяната на банковите сметки се налага поради прекратяване на договора за обслужването им по желание на „Райфайзенбанк“.
Повече информация за новите сметки очаквайте на 1 ноември на интернет страницата на НАП www.nap.bg в рубриката „Плащане“, подрубрика „Банкови сметки“.