Камера на Живо от Центъра на Разлог

ПГМСС- Разлог прие първата партида металорежещи машини по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство гр. Разлог прие първата партида металорежещи машини  по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

Машините са предназначени за новата специалност „Машинен оператор” и са от съществено значение за развитието на бъдещите програмисти.

Учениците ще се обучават на последен модел техника, което ще повиши мотивацията им за учене и усъвършенстване на техните професионални умения.
В следващите няколко дни се очаква доставянето на останалата част от заявеното оборудване.