Камера на Живо от Центъра на Разлог

Петрич ще има градски парк за 4,8 млн. лева

Петрич е все по-близо до изпълнението на проекта за градски парк, след като МРРБ одобри проектно предложение на местната власт по по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Така Община Петрич прави решаващата стъпка за обезпечаване с външно финансиране изграждането на градския парк. Целта на проекта е подобряване на градската околна среда, в това число възобновяване на терените за вторично застрояване и намаляване на замърсяването на въздуха и повишаване на качеството на живот, социалното включване и подобряване на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда на град Петрич.

Със своето изпълнение проектът ще допринесе като цяло за подобряване качеството на живот на жителите на общината. Той предвижда цялостно обновяване на терен, отреден за градски парк в центъра на Петрич. Срокът за изпълнение на проекта е 27 месеца. Общата стойност е в размер на 4 852 000.99 лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ.
Проектното предложение е част от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Петрич 2014-2020. От общинското ръководство в Петрич напомнят, че в момента се обжалва пред съда заповед на предишната местна управа , която разделя на три самостоятелни имота парцелът западно от сградата на общината. Единият от тези имоти е за градския парк. Заповедта обаче не е била сведена до знанието на съседите, което противоречи на Закона за устройство на териториите и дава основание на единия от собствениците на съседен имот да обжалва пред съда заповедта.

Източник DarikNews.bg