Камера на Живо от Центъра на Разлог

Пиринско отново е на дъното в класацията по заплати

През третото тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 5.5% в сравнение със съответния период на предходната година. В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2017 г. област Благоевград е на предпоследно място по показател средна брутна работна заплата, като само в област Видин получават по-ниско заплащане – 668 лева. Това сочат данните от НСИ

Безработицата в област Благоевград намалява, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2017 г. намаляват с 0.6% спрямо края на юни 2017 г., като достигат до 88.7 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. наетите лица в частния сектор намаляват с 0.6% (до 68.8 хиляди) и в обществения сектор са по-малко с 0.6% до – 19.8 хиляди.
В края на септември 2017 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 2.5%. По сектори в сравнение с края на юни 2016 г. наетите в частния сектор се увеличават с 2.4% (или с 1.6 хил.) и в обществения сектор с – 3.0% (или с 0.6 хил.).

През третото тримесечие на 2017 г. средната месечна заплата за областта нараства спрямо второто тримесечие на 2017 г.с 0.3% до – 708 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 894 лв., а за частния – 652 лева.