Камера на Живо от Центъра на Разлог

Пиринско отново на дъното по средна работна заплата в страната

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на март 2018 г. нарастват с 0.9% спрямо края на декември 2017 г., като достигат до 89.4 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. наетите лица в частния и в обществения сектор се увеличават съответно – с 0.7% (до 69.5 хиляди) и с 1.7% до – 19.9 хиляди.

В края на март 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1.8%. По сектори в сравнение с края на март 2017 г. наетите в частния сектор намаляват с 2.5% (или с 1.8 хил.), докато в обществения сектор бележат увелечение с – 0.6% (или с 0.1 хил.).

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна заплата за областта намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г.с 1.6% до – 721 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 931 лв., а за частния – 659 лева, сочат последните данни на Териториалното статистическо бюро в Благоевград.
През първото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 5.3% в сравнение със съответния период на предходната година.

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2018 г. област Благоевград е на предпоследно място по показател средна брутна работна заплата, като само в област Видин получават по-ниско заплащане – 710 лева.

Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 456 лв., София – 1 074 лева и Стара Загора – 1 052 лева.

Източник Blagoevgrad.eu